Sprache: česky | slovensky | english | deutsch | polski |
Legende | Besucherbuch

Technologie sledování

Jsou sledovány všechny vlaky jedoucí posíti ŽSR minimálně mezi dvěma stanicemi, které zaznamenávají časové údaje o pohybu vlaku do PISu. V závislosti na dni v týdnu, nebo datu v měsíci jsou ze sledování vyřazeny vlaky, na které se vztahuje omezení jízdy kvůli výluce na trati.

Data v tabulkách jsou prezentována dle zvyklostí Babitronu. Také platí, že jsou data přejímána z PISu bez filtrování - je tak možno zaznamenat mimořádné provozní situace, jako je například jízda odklonem.

V mapě jsou vlaky prezentovány puntíky, kde síla rámečku značí důležitost vlaku a barva výplně značí délku zpoždění. Vysvětleno v kontextové nápovědě u mapy.

Pokusně jsem vytvořil i mapu ve formátu SVG, který nabízí velké možnosti hlavně ve směru interaktivity mapy. Vlaky jsou prezentovány šipkami, které směřují v přibližném směru jízdy vlaku. "Bubliny" s údaji o jednotlivých vlacích doplním až při případném znovurozjetí sledování.Plány vývoje

Na Vaše názory a náměty na vylepšení se budu těšit v návštěvní knize.

zsr babitron vlaky.net
© 2006-2018 poloha.vlaku.info